Privacyverklaring Ticketmaster Enterprise

Ons engagement tegenover u

Ticketmaster Belgium N.V (bekend als “we” of “Ticketmaster Belgium N.V”) respecteert uw privacy en engageert zich om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring informeert u over welke persoonsgegevens we van jou verzamelen en hoe we deze gebruiken.

We hebben onze best gedaan om onze uiteenzettingen kort en eenvoudig te begrijpen te maken. Maar als u meer informatie wenst of vragen hebt, kunt u contact met opnemen met onze  functionaris voor gegevensbescherming door gebruikt te maken van de gegevens in het gedeelte “Contact” hieronder.

Als we ooit aanzienlijke wijzigingen aanbrengen aan onze privacypraktijken, laten we je dit weten. Indien nodig vragen we ook om toestemming.

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring werd opgesteld met u in het achterhoofd. Hoe de verklaring van toepassing is op u, hangt af van de manier waarop u met ons in interactie treedt. Als u bijvoorbeeld:

 • een bezoeker van deze website (ongeacht vanwaar u hem bezoekt) bent; of
 • een individu of bedrijf verbonden met, of tewerkgesteld door onze leveranciers, partners en andere professionele derde partijen waarmee Ticketmaster Belgium N.V een toekomstige of bestaande bedrijfsrelatie heeft.

Deze privacyverklaring is niet bedoeld voor onze klanten die direct met ons in interactie treden (bijvoorbeeld om merchandise of een ticket te kopen).  Bekijk onzeklantPrivacyverklaringvoor meer informatie als u direct met ons in interactie treedt.

Welke informatie hebben we & waar halen we die vandaan

We verzamelen en bewaren verschillende types van informatie over u wanneer u deze website bezoekt, inlichtingen vraagt of onze producten en diensten aankoopt. We gebruiken ook verkennende methodes om contactgegevens zoals openbaar beschikbare bedrijfse-mailadressen te verkrijgen.

 Hoe we uw informatie gebruiken & waarom

We verzamelen en gebruiken uw informatie voor een aantal doeleinden zoals het beantwoorden van vragen die via deze site zijn ingediend, om onze relatie met u te helpen en uw gebruik van producten en diensten te beheren en uw op de hoogte te houden van aankomende ontwikkelingen.

Met wie we uw gegevens delen & waarom

We delen uw persoonsgegevens doorgaans met de bedrijfsgroep van Live Nation Entertainment of met onze externe dienstaanbieders (ook bekend als gegevensverwerkers) die in onze naam optreden.

Uw keuzes & rechten

U hebt een aantal rechten die u door de wet worden toegestaan. Inzake keuzes kunt u uw marketingvoorkeuren en uw cookievoorkeuren beheren.

Letten op informatie

We hebben stappen ondernomen om te garanderen dat uw informatie beschermd is en veilig wordt gewist als we deze niet langer nodig hebben.

Neem contact met ons op

Als u vragen of feedback hebt over deze verklaring of over de manier waarop we informatie behandelen, kunt u contact met ons opnemen.

 

Welke informatie hebben we & waar halen we die vandaan

We verzamelen, gebruiken, bewaren en dragen verschillende soorten persoonsgegevens van u over:

 • Als u uw gegevens via onze website invoert, met ons contact opneemt of als we uw gegevens verkrijgen via openbaar beschikbare bronnen, verwerken we uw contactgegevens zoals volledige naam, werkadres, telefoonnummer en e-mailadres alsook de correspondentie die we met u voeren;
 • Als u onze producten of diensten aankoopt, verwerken we de betalingsgegevens die u vermeldt zoals de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie, waaronder bankrekeninggegevens, facturen en andere gerelateerde factuurgegevens;
 • Als u onze website of apps gebruikt, verzamelen we informatie zoals de browser en het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, uw locatie, de site vanwaar u gekomen bent, waarvoor u onze site/app hebt gebruikt/niet hebt gebruikt of de site die u bezoekt als u ons verlaat. Voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen, zie onzeCookiebeleid;
 • Als u binnen onze site of apps en social media feature gebruikt en op social media-platforms post, biedt de social media-site ons wat informatie over u; en

Hoe uw informatie gebruiken & waarom

Voor het uitvoeren van ons contract met u:

 • We gebruiken uw informatie als in een contract met ons stapt zodat we aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen en onze bedrijfsrelatie met u kunnen beheren, wat het volgende kan omvatten:
 • het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten;
 • het verzamelen en recupereren van geld dat ons verschuldigd is; of
 • u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze voorwaarden of privacyverklaring.
 • de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen alvorens in het contract te stappen, zoals het uitvoeren van kredietcontroles en het voldoen van onze nalevings- en wettelijke plichten.

Voor onze legitieme bedrijfsbelangen:

 • Om marktonderzoek en -analyse uit te voeren, wat helpt bij het verbeteren en personaliseren van onze producten en diensten.
 • Voor onze marketingdoeleinden, tenzij uw toestemming vereist is voor dergelijke marketing (zie onderstaand gedeelte).
 • Om illegaal bedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of op te leggen of zoals op andere wijze toegestaan door de wet.
 • Om een profiel te creëren om te begrijpen hoe onze klanten onze diensten gebruiken zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en onze marketing kunnen informeren.

Indien u uw toestemming hebt gegeven:

 • Om cookies en andere trackingtechnologieën op uw apparaat te plaatsen. U kunt uw browser instellen zodat deze alle of sommige cookies weigert of u waarschuwt wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet correct werken. Voor meer informatie over de manier waarop we deze informatie verzamelen, zie onze Cookiebeleid.
 • Om contact met u op te nemen over informatie, aanbiedingen of persberichten over komende evenementen, producten of diensten – dit kan via e-mail, via push- en webberichten, via SMS of via social media-platformen zijn. U kunt uw marketingvoorkeuren op eender welk moment wijzigen, zie het gedeelte “Uw keuzes en rechten” hieronder.

Met wie we uw gegevens delen & waarom

We delen uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Binnen de bedrijfsfamilie van Live Nation Entertainment die diensten voor ons biedt zoals marketing, profiling, rapportering en technische ondersteuning.
 • Onze externe dienstaanbieders (soms gekend als gegevensverwerkers) zoals cloud computing-aanbieders die de It-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Reclamepartners om online reclame te maken voor het publiek dat we willen bereiken.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties indien toegelaten of vereist door de wet.
 • Alle opvolgers voor het geheeld of een gedeelte van ons bedrijf.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We laten niet toe dat onze externe dienstaanbieders uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en laten enkel toe dat ze uw persoonsgegevens voor specifieke doelen en volgens onze instructies verwerken.

Links van externe partijen

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen bevatten. Op deze links klikken of deze verbindingen tot stand brengen geeft externe partijen mogelijk de toestemming om gegevens over u te verzamelen of te delen. We hebben geen invloed op deze websites van externe partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, moedigen we u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt, te lezen.

Uw keuzes & rechten

Uw keuzes

 

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze intrekken door het volgende te doen.

 • Om onze marketing niet langer te ontvangen, kunt u de afmeldingsinstructies volgen in elke e-mail die we sturen of contact met ons opnemen en we regelen dit voor u.
 • Zie onzeCookiebeleid om het gebruik van cookies en trackingtools uit te schakelen.

Uw rechten

 

U hebt ook rechten inzake de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, waaronder:

 

 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.
 • Het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist of het verdere gebruik ervan wordt beperkt.
 • Het recht om een kopie te vragen van de gegevens die we over u bewaren.
 • Het recht om gegevens die u ons hebt gegeven, te corrigeren, aan te passen of bij te werken (als u een account bij ons hebt, kunt u dit doen door in te loggen en uw gegevens bij te werken).
 • Het recht om te protesteren tegen geautomatiseerde beslissingen die we over u maken. Een geautomatiseerde beslissing is een beslissing die wordt genomen zonder menselijke tussenkomst en wettelijke gevolgen heeft (bijv. kredietcontrole). We maken normaal gezien geen geautomatiseerde beslissingen, maar als we dit doen, maken we het duidelijk als een dergelijke beslissing wordt gemaakt.

 

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen Neem contact met ons op. Denk eraan dat hoewel we elke aanvraag die we ontvangen, grondig beoordelen, we niet altijd verplicht zijn om hieraan te voldoen. Indien dit het geval is, leggen we uit waarom. We moeten mogelijk specifieke informatie van u vragen om ons te helpen bij het bevestigen van uw identiteit en uw recht tot toegang tot uw persoonsgegevens te garanderen (of een van uw andere rechten uit te oefenen).

 

Op uw gegevens letten

We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw informatie te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat is verzameld.

 

We houden uw informatie maar zolang bij als vereist is om u de dienst die u vraagt te bieden, voor de doeleinden die in dit beleid zijn bepaald en voor alle wettelijke doeleinden waarvoor we verplicht zijn de informatie bij te houden. We wissen uw informatie op een veilige manier als deze niet langer vereist is voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

 

Als onderdeel van een wereldwijde bedrijfsgroep vertrouwen we op gedeelde diensten waarvan sommige zich buiten Europa bevinden. Op hetzelfde moment dat acts van wereldklasse wereldwijd toeren, kan uw informatie internationaal worden overgedragen om uw een aangename ervaring te bieden.

 

Als informatie op deze manier wordt overgedragen, zijn er strenge regels van kracht om te garanderen dat uw gegevens op hoog niveau worden beschermd. Als we dit doen, zorgen we ervoor dat passende beveiligingen worden ingesteld en waar vereist, een van de onderstaande mechanismen.

 • Standaard contractuele clausules goedgekeurd door de Europese Commissie
 • EU-US Privacy Shield
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende bedrijfsregels inzake verwerking

Voor meer informatie of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen, neemt u contact met ons op.

 

Neem contact met onsop

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken, staat onze speciale privacydienst, waaronder onze functionaris voor gegevensbescherming, tot uw dienst: [email protected]

Er is ook het Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, we moedigen u echter aan om u eerst door ons te laten helpen.