Apple kondigde in juni bijkomende privacy updates aan. De techreus is van plan om deze tussen September en November te lanceren. Net zoals hun vorige iOS 14 update een grote invloed had op het tracken van je volgers (zeker bij Facebookcampagnes), zal ook deze update een gevoelige impact kennen op het opvolgen van de e-mailactiviteit van je gebruikers.

Wat houdt deze nieuwe update in en wat betekent dit voor email marketing?

Wanneer iemand de Apple email-app na de update voor het eerst opent, krijgen ze een bericht waarin ze worden gevraagd om Protect Mail activity of Don’t protect Mail activity te kiezen. De update wordt dus niet by default doorgevoerd. Op basis van de hoge opt-in aantallen na de laatste anti-trackingsfunctie (ATT) toevoeging, moeten we ons echter geen illusies maken betreffende de impact.

Concreet zal Apple alle inhoud van de email, inclusief de trackingpixels, reeds cachen. Daardoor lijkt het voor de afzender dat de email geopend wordt.

Van alle geadresseerden die de Apple Mail app gebruiken op iOS15, iPadOS15, WatchOS8 of MacOS Monterey, én voor meer privacy bescherming kiezen door de update te activeren, zal je dus geen correcte open rate krijgen.

Ook zal het IP adres verborgen worden zodat het niet gekoppeld kan worden aan andere online activiteiten of locatie.

We delen graag onze cijfers om een inzicht te geven in de Belgische markt. Deze zijn gebaseerd op een inschatting die we maakten van de sessies op onze websites via Apple toestellen enerzijds, alsook van specifieke sessies komende van een email click op een Apple toestel.

Wereldwijd gemiddelde :

  • 39,85% van de website sessies komen van een Apple toestel
  • 39,90% van de website sessies komen van een email click op een Apple toestel

Cijfers België :

  • 31,42% van de website sessies komen van een Apple toestel
  • 31,61% van de website sessies komen van een email click op een Apple toestel

Wat betekent dit voor onze geautomatiseerde emails?

Ons algoritme dat gebaseerd is op het tijdstip dat de email wordt geopend werd aangepast naar het moment van verzenden.

Daarnaast zijn beperkte automatiseringen afhankelijk van de open rate. Er is dus weinig directe verandering. Toch zal dit onze toekomstige plannen betreft automatisering beïnvloeden. Challenge accepted!

Wat moeten we doen?

Naast de Open Rate zijn er nog parameters die inzicht bieden in een doelgroep of aantonen hoe aantrekkelijk de e-mail content is. Click – & Conversion Rates zijn minstens even belangrijk. Deze parameters verdienen in rapportering voortaan (nog) meer aandacht. Het is ook hét moment om content van de e-mails extra te testen. Waar we vroeger de Subject Line, From Name, etc. op basis van Open Rate analyseerden, dienen we vandaag inzicht te krijgen op basis van Clicks. Via de nieuwe A/B tests leren we welke content het meeste engagement van de geadresseerden genereert.

Mocht je van dit alles een punthoofd krijgen, onthoud tot slot één ding: e-mail heeft al meermaals gevoelige wijzigingen meegemaakt (zoals de introductie van Gmails promo tab, GDPR, …). E-mail marketing is echter elke keer mee geëvolueerd en is het altijd goed blijven doen – dat zal ongetwijfeld ook nu weer het geval zijn.